• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.12.2018 г. 08:00 ч. до 11.12.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 5 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

10.12.18
15:13

Пожар: Район ”Младост”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, опушени стени – 100 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали от обзавеждането на апартамента от източник с открито пламъчно горене при неизяснени обстоятелства.


10.12.18
22:22

Пожар: Район ”Надежда”, обект: апартамент

Екипи: 4 – 01, 02 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 15 кв.м. При възникналия пожар е пострадала жена на 48 г. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на прегрята мазнина върху включен електронагревателен уред.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.