• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 31.03.2020 г. 08:00 ч. до 01.04.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 3
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

31.03.20
18:48

Пожар: Район ”Красно село”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: бяла техника; опушени стени - 10 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди – възпламеняване на прегрята мазнина от високотемпературното въздействие на електрически нагревателен уред.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.