• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.02.2019 г. 08:00 ч. до 10.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 20 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 17 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 5 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 4 в отпадъци; 4 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.