• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.02.2021 г. 08:00 ч. до 24.02.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 1
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.