• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.12.2019 г. 08:00 ч. до 03.12.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други; 1 в промишлени обекти.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 9 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 20
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.12.19
11:50

Пожар: Район ”Банкя”, обект: мазе

Екипи: 1 – Участък Банкя

Детайли: Горенето се е развило в котелно помещение и е обхванало площ от 8 кв.м. Унищожено и повредено: котелно помещение. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в котелно помещение от въздействието на източник с открито пламъчно горене при неустановени обстоятелства.


02.12.19
18:50

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: апартамент

Екипи: 1 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: опушени стени – 20 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на битови горими материали, разположени в близост до електрическа нагревателна печка.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.