• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 10.02.2020 г. 08:00 ч. до 11.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 13 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 7 в отпадъци; 2 в комини.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 7
Дежурства с пожарна техника – 21
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

10.02.20
21:18

Пожар: Район ”Искър”, обект: хале за сортиране на отпадъци

Екипи: 4 – 05, 08 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в цехово помещение и е обхванало площ от 300 кв.м. Унищожено и повредено: битови дълготрайни материални активи и промишлено оборудване; бяла, черна и компютърна техника; ролетна щора; ПВЦ дограма; електрическа инсталация; балирани отпадъци. Предполагаема причина: в процес на установяване.


11.02.20
04:488

Пожар: Район ”Слатина”, обект: МОЛ

Екипи: 9 – 01, 02, 05, 07, 08 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето е обхванало площ от 1000 кв.м. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.