• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 07.10.2019 г. 08:00 ч. до 08.10.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други;.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции като техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.