• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 05.06.2019 г. 08:00 ч. до 06.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 8
Дежурства с пожарна техника – 21
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

05.06.19
14:40

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: хале

Екипи: 9 – 01, 02, 05, 08, 09 Районни служби, Участък Кремиковци, сектор СОД. Оказана е помощ от Софийска община с 3 бр. водоноски

Детайли: Горенето се е развило в складово помещение и е обхванало площ от 1500 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили за скрап, подемници, дренажни машини, бензин, масло. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на склада при неустановени обстоятелства.


05.06.19
17:09

Пожар: Район ”Изгрев”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 07 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. Спасена e 25 годишна жена, скочила от 3-ти етаж върху надуваем спасителен дюшек, след което е поета от медицински екип. Унищожено и повредено: стари домашни вещи. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими елементи в зоната на матрак от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.