• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.10.2018 г. 08:00 ч. до 22.10.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети не са възникнали.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 3 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 1 в стърнища; 3 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 2 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.