• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.04.2019 г. 08:00 ч. до 23.04.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.04.19
08:04

Пожар: Район ”Красна поляна”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод по време на движение.


22.04.19
17:52

Пожар: Район ”Връбница”, обект: апартамент

Екипи: 1– 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 20 кв.м. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в обема на кухнята от източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.