• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.08.2019 г. 08:00 ч. до 20.08.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 13, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 9 в отпадъци; 2 в други;.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 19
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.