• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.02.2020 г. 08:00 ч. до 17.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 6, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 3 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 6
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

16.02.20
19:39

Пожар: Район ”Триадица”, обект: фургон

Екипи: 4 – 04, 06 Районни служби, факултет ПБЗН

Детайли: Горенето се е развило в битово помещение и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: фургон. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горими материали в обема на фургона, вследствие високотемпературното въздействие на електрически отоплителен уред.


16.02.20
20:39

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 6 – 01, 02, 09 Районни служби, Участък Нови Искър, факултет ПБЗН

Детайли: Горенето е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: Врати, прозорци, ламперия и други вещи. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.