• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 13.06.2019 г. 08:00 ч. до 14.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 10 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 6 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

13.06.19
12:28

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 2 – 02 Районна служба, Участък Искър

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: кухненски шкаф, електрическа печка, аспиратор и шивашки материали. Предполагаема причина: късо съединение - възпламеняване на текстилни материали от въздействието на възникнал авариен режим на работа в елементи от електрическата инсталация на аспиратор.


13.06.19
17:08

Пожар: Район ”Връбница”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени – 50 кв.м. Предполагаема причина: умисъл - възпламеняване на горими елементи от обзавеждането на апартамент, вследствие на предварително разлята и запалена горима течност.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.