• PBZN
  • PBZN


Протокол за проведено практическо проиграване на плана за евакуация

  Уведомете районния инспектор за планираното учебно занятие. Препоръчително е неговото участие, съчетано с инструктаж, посочване на най-близко стоящите пожарни хидранти за водоснабдяване при пожар, демонстративно показване на начините на действие с пожарогасителните уреди и вътрешните пожарни кранове, както и демонстрация с противопожарен автомобил, при възможност.

Примерна форма на протокол за проведено практическо проиграване на плана за евакуация

    Протоколът от проведеното учебно занятие за евакуация се изготвя след завършване на занятието и трябва да съдържа следните КОНКРЕТНИ АТРИБУТИ:

  -  Дата и време на провеждане - ден, час, по време на .............;

  -  Начин на обявяване на учебния пожар (условен знак за пожар - продължително звънене на звънец или звънене с прекъсвания, камбана, чрез звуков сигнал от ПИИ, с викове „Пожар” или по друг начин);

  -  Място на възникване на учебния пожар, кои пътища са “задимени”;

  -  Начин на оповестяване на конкретната ситуация (възможности за говорни съобщения по радиоуредба, от определени за всеки етаж или за всеки евакуационен участък длъжностни лица, други начини на оповестяване);

  -  Място на евакуиране на децата (сборна точка);

  -  Общ брой евакуирани деца, след точна проверка по списъците;

  -  Брой евакуирани през всеки един конкретен евакуационен изход;

  -  Време на извършване на евакуацията – продължителност от обявяването до излизане и на последния човек от сградата;

  -  Констатации за възникнали проблеми (загуба на време за отключване на врати, слаба или затруднена чуваемост на сигналите в определени помещения, струпване на хора, възникнали инциденти, други);

  -  Необходимост от предприемане на допълнителни административни, организационни и технически превантивни мерки за отстраняване на проблемите;

  -  Други атрибути, изисквани от съответния районен инспектор;

  -  Дата на съставяне, директор, подпис, печат, регистрационен № на документа.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.