• PBZN
  • PBZN


Такса по Закона за МВР

За извършваните административни услуги се заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в Министерството на вътрешните работи


Тарифа №4Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.