• PBZN
  • PBZN


Пожароприложен спорт

Пожароприложният спорт бележи своето начало в Европа през 20-те години на ХХ в., като правилата за провеждането му са заимствани от ежедневните ситуации, в които попадат огнеборците.

У нас Федерацията по Пожароприложен спорт се основава през 1961 г. – инициативата е на няколко началници на противопожарни охрани. Така се организират първите районни, окръжни, зонални и републикански състезания. Федерацията по Пожароприложен спорт е лицензирана от Държавната агенция за младежта и сорта заедно със спортните клубове по Пожароприложен спорт на териториален принцип. Състезанията се провеждат ежегодно на две нива – регионални и републикански.

Първите международни състезания по Пожароприложен спорт се провеждат през 1968 г. В тях взима участие и нашата страна. Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите е основана през 2001 г. Основните цели, които тя си поставя са:

  ▪  По-нататъшно развитие и популяризиране на професията на пожарникарите и      спасителите
  ▪  Усъвършенстване на професионалното и спортно майсторство на работещите в пожаро –      спасителните служби
  ▪  Укрепване на връзките и сътрудничеството между пожароспасителните служби

Първият световен шампионат по Пожароприложен спорт се провежда в Москва през 2002 г. И до днес този спорт предизвиква широк интерес, поради своята атрактивност.

Състезанията по пожароприложен спорт имат за цел да допринесат за повишаване на физическата подготовка и професионалното майсторство на служителите от службите за ПБЗН. Те се провеждат ежегодно, като включват следните етапи: районни, регионални, републикански преглед и състезания за купата на БФППС. В районите състезания участват служителите от съответните районни служби, а в регионалните състезания участват сборните отбори на районните служби на територията на съответния регион (София - град).

Тези състезания представляват заключителен етап от целогодишната професионална подготовка на столичните огнеборци и дават възможност на изявилите се състезатели за участие в републикански и международни прояви по този вид спорт. В състезателните дисциплини са включени атрактивни елементи от ежедневната дейност на огнеборците. Показваните високи спортни резултати са плод на дългогодишното развитие и упорития труд в тренировъчния процес на служителите – състезатели по пожароприложен спорт.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.