• PBZN
  • PBZN

Обявяване на конкурс

SUPBZN

ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”


- пожарникар – старши пожарникар – 7 (седем) вакантни длъжности
- спасител – старши спасител (водолаз) в сектор “Специализирани оперативни дейности” - 1 (една) вакантна длъжност

Заповед № 8121К-8279/02.08.2018 г.

Протокол за допускане 8121К-8279/02.08.2018 г.

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.