• PBZN
  • PBZN

Обявяване на конкурс

SUPBZN

ОБЯВЯВАНЕ на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР

Заповед № 8121К-14113/26.11.2019 г.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.