• PBZN
  • PBZN

Обявяване на конкурс

SUPBZN

ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”


- спасител – старши спасител в сектор ,,Специализирани оперативни дейности” – 3 (три) вакантни длъжности
- водач на специален автомобил II – I степен, той и пожарникар - 2 (две) вакантни длъжности

Заповед № № 8121К-11051/08.07.2019 г.

Протокол за допускане 8121К-11051/08.07.2019 г.

Протокол за обявяване на резултатите от етап „Изследване на физическата годност”

Протокол за обявяване на резултатите от първа част на етапа „Психологично изследване”

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.