• PBZN
  • PBZN

Обявяване на конкурс

SUPBZN

ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”


- спасител – старши спасител (водолаз) - 1 (една) вакантна длъжност
- спасител – старши спасител - 1 (една) вакантна длъжност в сектор Специализирани оперативни дейности
- пожарникар – старши пожарникар (по чл.128 от ЗМВР) - 1 (една ) вакантна длъжност
- младши инспектор III-1 степен – 3 (три) вакантни длъжности
- младши инспектор III-1 степен (Българско национално радио) – 1 (една) вакантна длъжност
- младши инспектор III-1 степен (БНТ - Национален радио-телевизионен център) – 1 (една) вакантна длъжност

Заповед № 8121К-291/19.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ за допускане 8121К-291/2017 г

ПРОТОКОЛ за резултати от етап “Изследване на физическата годност”

ПРОТОКОЛ за резултати от първа част на етап "Психологично изследване"

ПРОТОКОЛ за резултати от втора част на етап "Психологично изследване"

ПРОТОКОЛ за резултати от етап “Заключително интервю”

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.