• PBZN
  • PBZN

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА – 31.08.2018 г.

SUPBZNЗаповед за организиране и провеждане на търг с явно наддаване и списък на транспортна техника и машини


Заповед 8121з - 939/06.08.2018 г.
Първоначални тръжни цени

Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.