• PBZN
  • PBZN

За да оцелеем при пожар

SUPBZN

Какви мерки да предприемем, за да оцелеем при пожар

Пожарът е неконтролируем процес на горене, което не е свързано с нуждите на обществото, а нанася човешки, природни, екологични и материални щети…

За да оцелеем при пожар

Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.