• PBZN
  • PBZN

Седмица на пожарната безопасност – 2023 година

SUPBZN

В периода от 11 до 17 септември 2023 г. ще се проведе традиционната Седмица на пожарната безопасност, а на 14 септември се чества професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР.

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България датата 14 септември е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба „Противопожарна охрана’’ - днес Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, с което е възстановена традицията по решение на Първия пожарникарски събор тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната. По време на седмицата в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и в деветте й районни служби в София ще бъдат реализирани редица инициативи с основна цел популяризиране на дейността на огнеборците и осъществяване на превенция с оглед недопускане на пожари и преодоляване последиците от тях, както и за правилно и адекватно поведение на гражданите при възникване на бедствия и пожари.

Мероприятията на СДПБЗН във връзка със Седмицата на пожарната безопасност вижте тук

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.