• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.02.2019 г. 08:00 ч. до 18.02.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 2 в комини.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.02.19
10:13

Пожар: Район ”Възраждане”, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 1 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество, опушени стени - 50 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горими материали от високотемпературното въздействие на печка.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.