• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.11.2019 г. 08:00 ч. до 13.11.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 9 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в битов/промишлен инцидент; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

12.11.19
18:21

Пожар: Район ”Витоша”, обект: къща

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 40 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 10 кв.м.; опушени стени – 40 кв.м.; дограма; дюшеме; домашно имущество. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на струпани горими вещи в стая от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.