• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.03.2019 г. 08:00 ч. до 22.03.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 21 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 3 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

21.03.19
14:36

Пожар: Район ”Кремиковци”, обект: барака

Екипи: 1 – Участък Кремиковци

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 300 кв.м. Унищожено и повредено: барака, кошери. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на сухи треви от въздействието на открит огън.


21.03.19
22:43

Пожар: Район ”Възраждане”, обект: апартамент

Екипи: 1– 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: мебели, бяла техника, опушени стени – 10 кв.м. Предполагаема причина: късо съединение - авариен режим на работа на битов абсорбатор.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.