• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.01.2018 г. 08:00 ч. до 19.01.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 25 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 3 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 2 в отпадъци; 3 в комини; 4 в други.
▪ Извършени 11 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 10 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 9
При пожарите има 1 пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

18.01.18
10:10

Пожар: Район ”Витоша”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01, 04 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. При възникналото произшествие е пострадал мъж на 22 г. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горима течност от открит пламък на отоплителен уред.


18.01.18
12:02

Пожар: Район ”Слатина”, обект: къща

Екипи: 2 – 05 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на електрическа отоплителна печка.


19.01.18
02:51

Пожар: Район ”Нови Искър”, обект: къща

Екипи: 3 – 02 Районна служба, Участък Нови Искър, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 120 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 120 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на покривна конструкция от термичното въздействие на коминно тяло.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.