• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.04.2024 г. 08:00 ч. до 18.04.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 3 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.04.24
10:38

Пожар: Район “Витоша“, обект: къща

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 10 кв. м. Унищожено и повредено: мебели; опушени стени; домашно имущество.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.