• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.10.2019 г. 08:00 ч. до 23.10.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 26 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 19 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 12 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в инцидент с опасни вещества и материали; 2 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.10.19
21:56

Пожар: Район ”Връбница”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: техническа неизправност - възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод при дрифт.


23.10.19
01:40

Пожар: Район ”Красна поляна”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от оборудването на автомобила при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.