• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.03.2018 г. 08:00 ч. до 21.03.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в комини.
▪ Извършени 9 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 8 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.03.18
13:50

Пожар: Район ”Триадица”, обект: апартамент

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество. Предполагаема причина: детска игра - възпламеняване на домашни вещи от въздействието на открит огнеизточник.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.