• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.11.2018 г. 08:00 ч. до 19.11.2018 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 5 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

18.11.18
17:00

Пожар: Район ”Подуяне”, обект: къща

Екипи: 5 – 01, 02, 05 Районни служби, факултет ПАБ

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция - 20 кв.м., домашно имущество, ПВЦ дограма – 6 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на покривна конструкция от високотемпературното въздействие на коминно тяло.


Copyright ©2011-2018 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.