• PBZN
  • PBZN

Ученическите състезания на Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” 2019 година ще се проведат на стадион „Г.С.Раковски” в столицата

SUPBZN

На 24 април 2019 година от 10:00 часа на стадион „Г.С.Раковски” ще се проведат ученическите състезания на Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

Организатор на традиционната спортна проява е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Мероприятието е включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на Министерството на образованието и науката. Провежда се с подкрепата на РУО-София град, Столична организация на БЧК и Общинска застрахователна компания - АД.

Тази година Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” провежда за 20-ти пореден път областния етап на двете състезания. В оспорваната надпревара ще се включат 26 столични отбора (9 отбора на МПО „Млад огнеборец“ и 17 отбора от „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“) и на практика ще демонстрират придобитите знания, бързина, съобразителност и работа в екип за действия при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” преминава в два етапа. Първият етап е индивидуален тест от 30 въпроса, свързани с изучавания материал за природните бедствия, правилата за поведение при пожар, промишлените аварии, оказване на първа медицинска помощ и телефон 112. Тестът се проведе на 16 април 2019 г. в сградата на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Вторият етап е практическа проверка на знанията, като състезателите преминават през четири учебни центъра: „Защита при бедствия”, „Защита при промишлени аварии”, „Пожарна безопасност” и „Първа помощ”.

Другото състезание, на Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”, е в две дисциплини: „Бойно разгръщане на 75-метрова състезателна пътека” и „400 метра щафетно бягане с препятствия”.

Излъчените на първо място отбори ще представят столицата в Националния етап на ученическите състезания МПО „Млад огнеборец” и „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

Традиционната спортна инициатива е под патронажа на Столична община и проект в областта на физическото възпитание и спорта „Млад спасител”, реализиран в партньорство с училищата на територията на Столична община, в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.