• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.11.2017 г. 08:00 ч. до 21.11.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.11.17
14:19

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: котелно помещение

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в котелно помещение и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: масивни складови и спомагателни постройки – 1 кв.м. разг. площ. Предполагаема причина: неправилно ползване на отоплителни уреди - възпламеняване на горими материали от температурното въздействие на преминаващо коминно тяло през по-горно помещение.


21.11.17
02:39

Пожар: Район ”Люлин”, обект: къща

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 70 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 70 кв.м., домашно имущество, сгради – 50 кв.м. разг. площ. Предполагаема причина: в процес на установяване.


21.11.17
02:54

Пожар: Район ”Витоша”, обект: леки автомобили

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: леки автомобили – 2 бр. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими елементи от 2 броя леки автомобили при неизяснени обстоятелства.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.