• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.02.2020 г. 08:00 ч. до 20.02.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 25 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 20 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбаниз.територии; 9 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.02.20
18:05

Пожар: Район ”Витоша”, обект: къща

Екипи: 2 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 6 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция – 6 кв.м. Предполагаема причина: строителна неизправност - възпламеняване на горими елементи от покривната конструкция на къщата от температурното въздействие на преминаващ през нея димоходен канал.


20.02.20
01:48

Пожар: Район ”Младост”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 07 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: в процес на установяване - възпламеняване на горими материали от оборудването на автомобила от източник с открито пламъчно горене при неустановени обстоятелства.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.