• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.06.2019 г. 08:00 ч. до 17.06.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 8 в отпадъци.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 19
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

16.06.19
20:35

Пожар: Район ”Витоша”, обект: сеновал

Екипи: 1 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двор и е обхванало площ от 300 кв.м. Унищожено и повредено: фураж, 400 бр бали. Предполагаема причина: Извършване на огневи работи.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.