• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 20.09.2017 г. 08:00 ч. до 21.09.2017 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 1 в стърнища; 1 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.09.17
12:10

Пожар: Район ”Люлин”, обект: барака

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: дървен материал, домашно имущество. Предполагаема причина: небрежност при боравене с открит огън - възпламеняване на горими материали в бараката от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


21.09.17
03:53

Пожар: Район ”Красна поляна”, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 5 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил. Предполагаема причина: умисъл - запалени горими елементи в предната част на автомобила от въздействието на източник с открито пламъчно горене.


Copyright ©2011-2017 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.