• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.07.2019 г. 08:00 ч. до 23.07.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 16 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 1 в други; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбаниз.територии; 5 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 6
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

23.07.19
04:00

Пожар: Район ”Лозенец”, обект: апартамент

Екипи: 5 – 01, 04 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 80 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция - 10 кв.м.; опушени стени – 200 кв.м.; бяла, черна и компютърна техника; домашно имущество. Предполагаема причина: в процес на установяване.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.