• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 25.05.2023 г. 08:00 ч. до 26.05.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3, от които: 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите има един загинал.

Някои от последните произшествия:

25.05.23
15:09

Пожар: Район “Подуяне“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 05 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 15 кв.м. При възникналия пожар има един загинал на 51 г. Унищожено и повредено: опушени стени; домашно имущество; дървена дограма.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.