• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 02.06.2020 г. 08:00 ч. до 03.06.2020 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 5 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 2
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

02.06.20
11:18

Пожар: Район “Витоша“, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 06 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: двигателен отсек, преден капак, предна част на автомобила. Предполагаема причина: възпламеняване на изтекло гориво от разхерметизиран горивопровод по време на движение.


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.