• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.05.2019 г. 08:00 ч. до 20.05.2019 г. 08:00 ч. звената за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, администр.и др. непромишлени сгради; 2 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 4 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в битов/промишлен инцидент; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

19.05.19
10:42

Пожар: Район ”Искър”, обект: офис

Екипи: 2 – 08 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в работно помещение и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: компютърна техника, опушени стени 150 кв.м. Предполагаема причина: неправилно ползване на нагревателни уреди - възпламеняване на горими елементи от оборудването на офис, разположени в близост до електрическа кана за вода в работен режим.


Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.