• PBZN
  • PBZN


При земетресение

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми и създаване на готовност за адекватно реагиране за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

Какво трябва да правим при земетресение
  ▪   При сеизмично спокоен период:
  -  Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
  -  Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
  -  Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
  -  Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
  -  Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
  -  Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.
  -  Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

  ▪  При усещане на първия трус:
  -  Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
  -  Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
  -  След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
  -  Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.
  -  Ако трусът Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
  -  В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

  ▪  След преминаването на първия трус:
  -  Изключете електричеството, газта и водата.
  -  Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
  -  Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
  -  Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
  -  След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
  -  Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
  -  Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
  -  Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
  -  Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на Пожарна безопасност и защита на населението, полиция и други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.

  ▪  След земетресението:
  -  Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.
  -  Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
  -  Не претоварвайте телефонните линии с ненужни и продължителни телефонни разговори.
  -  Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
  -  По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.