• PBZN
  • PBZN


Как да действаме
Гасителни действия преди идването на пожарникарите

За бързото ликвидиране на възникнало запалване или пожар в жилището, преди всичко е необходимо да се запази самообладание, да не изпадате в паника, да алармирате за пожара и да предприемате мерки за погасяването му.

ЗАПОМНЕТЕ! Преди да пристъпите към гасенето на възникналото запалване, съобщете на тел.112, като посочите точния адрес и какво гори! За печелене на време съобщението може да се извърши от съседите или от друг гражданин. Ако има по-малки деца, болни или стари хора в мястото на пожара, най-напред се извеждат и спасяват те!

На печката в кухнята се е запалило нагорещено олио. Телефон 112 и според бърза преценка за риска, трябва да намерим начин да задушим притока на кислород към горящата повърхност. Това става посредством капак, предварително намокрена кърпа, чаршаф или одеяло.

В гората сме и забелязваме, че в единия край тя гори. По мобилен телефон - 112. Ако нямаме мобилна връзка, трябва да изпратим човек в близкото населено място да потърси помощ. След като сме уведомили пожарната и ако преценим, че няма опасност за здравето и живота ни, започваме да гасим огъня с клони, тупалки и лопати.

Пътуваме с превозно средство и лумва пожар. Отклоняваме, спираме на подходящо място и веднага излизаме навън. Телефон 112 и по преценка започваме да гасим. Преди да отворим охлаждаме капака. Изправния пожарогасител в този случай е първия ни помощник. Горящо разливно петно от бензин и масло се гаси с пясък или пръст. Потърсете помощ.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.