• PBZN
  • PBZN


Презентации за ученици от 5 клас


В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически вещества, които при определени обстоятелства могат да се превърнат в заплаха за здравето и живота на хората ...


Поведение и действие на учениците при химическо замърсяване


Какво трябва да знаем за радиоактивното замърсяване, поведение и действие на учениците при такива случаи ...


Радиоактивно замърсяване
Презентация за ученици от 6 и 7 класНаводненията са често срещани природни явления на територията на град София ...


Поведение и действия при наводнение и порои
Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.