• PBZN
  • PBZN


Презентация за деца в детска градина и ученици от 1 клас



Как да се предпазим от природните бедствия, какво да запомним ...


Природни бедствия







Презентация за ученици от 2 и 3 клас



Какво трябва да знаем предварително, правила за поведение при различни опасности, какво трябва да запомним ...


Природни бедствия






Презентация за ученици от 4 клас



Какво знаем за природните бедствия, как да се предпазим от тях ...


Природни бедствия
Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.