• PBZN
  • PBZN


Сигнали за оповестяване

Сигналите за опасност се предават по няколко начина:

1. Чрез националните и местни радиопредаватели и радиоретранслационни възли

2. Чрез Сиренната система

3. ДругиВъздушна опасност

1. „Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!"

2. Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.

3. С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети.


Отбой от въздушна опасност

1. „Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!"

2. Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.


Опасност от радиоактивно заразяване

1. „Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивни заразяване! Радиоактивни заразяване! Радиоактивни заразяване!"

2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.

3. С чести удари по звучащи предмети.


Опасност от химическо и бактериологическо заразяване

1. „Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (Бактериологично) заразяване! Химическо (Бактериологично) заразяване! Химическо (Бактериологично) заразяване!"

2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.

3. С чести удари по звучащи предмети.


Опасност от наводнение

1. „Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение! Опасност от наводнение! Опасност от наводнение!"

2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.