• PBZN
  • PBZN


За децата
Какво трябва да знаят децата

  ▪ Огънят не е за игра. Не играйте с кибрит и запалки. От тях лесно пламват дрехите, косата, пердетата, мебелите.

  ▪ На печката и близо до нея не оставяйте играчки, хартии и други предмети. Стойте далече от печката. Може да се изгорите.

  ▪ Скарата, котлона, печката и ютията са полезни за хората, но са опасни за малките деца. Не ги включвайте сами, когато около вас няма големи хора, които да ви напътстват.

  ▪ Ако сте сами в дома и избухне пожар, не се опитвайте да гасите. Не се скривайте под леглото, в гардероба или на друго скришно място. Това застрашава живота ви. Трябва бързо да изтичате навън и да кажете на някой възрастен човек за станалото. Потърсете помощ от големите.

  ▪ Съобщете на възрастните хора и когато видите, че някое дете си играе с огън или други опасни неща. Така ще ги предпазите от опасността, която ги заплашва.

  ▪ Пламъците на огъня са опасни и много бързи. Веднъж лумнали, те не се спират лесно. Стават все по-големи и запалват всички предмети, до които се докоснат.

  ▪ Димът от огъня също е много опасен. Пречи ни да дишаме спокойно. Хората и животните се задушават от него.

  ▪ Бомбичките, пиратките, бенгалския огън и ракетите са много красиви, но могат да бъдат много страшни. Те избухват, гърмят и горят. Запалват предметите, върху които падат. Могат да наранят децата. Могат да причинят болка.

  ▪ Големите хора знаят, но и децата трябва да помнят, че телефона за пожар е 112. И през деня, и през нощта, пожарникарите дежурят и са готови да ви помогнат. Само трябва да им съобщим.

  ▪ Пожарникарите знаят как да влязат в горящата стая. Те могат да спасят и нашите домашни любимци. Знаят как да загасят пожара. Те са силни, смели и добри.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.