• PBZN
  • PBZN


Вкъщи
Пожар у дома? Опасности и превантивни мерки

Всеки отдава голямо значение на дома си и затова полага усилия да го подреди така, както желае. Дали обаче, при устройването на дома, съзнаваме реалния риск от пожар и колко дребни детайли е необходимо да обмислим и съобразим. Обикновено, погълнати от ежедневието и професионалните задължения, не мислим за тази заплаха.

Може би Вие мислите, че домът Ви не е застрашен от пожар. В такъв случай е добре да знаете, че в столицата, преобладаващата част от пожарите със загуби са в жилищно-комуналния сектор. Загиналите и пострадалите при пожари са обикновени хора, като всички нас. Възможно е те също да не са оценявали достатъчно опасността от пожар, докато не е станало прекалено късно.

Все още ли смятате, че сте застраховани срещу пожар? Отделете няколко минути и прочетете тези редове.

Оценката на риска от пожар ще Ви помогне да установите кои са потенциалните пожароопасни елементи в дома. А разкриването на съществуващата опасност, само по себе си подсказва и как да постъпим.

Никой не знае какво голямо нещастие може да предотврати една навременно предприета превантивна намеса.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.