• PBZN
  • PBZN


Пожарникар на ХХ век
Юрий Захарчук – легенда и пример за подражание

Пожарът в Народния театър, възникнал по време на представлението “Многострадална Геновева” на 10.02.1923 г. (монументалната сграда е изцяло опожарена) предизвиква остра обществена реакция срещу столичната управа. Поставен е въпросът за ново ръководство и за нов командир на столичната пожарна команда е избран Юрий Захарчук. Той въвежда строг воински ред и дисциплина чрез последователна бойна и строева подготовка, взискателност и тренировки. Големият му принос е, че успява да организира изучаването и ползването на новата техника. Създава клонове на службите, които дислоцира в отдалечени от центъра места. През 1934 г. Захарчук е назначен като инструктор – началник на столичната пожарна команда, който е пряко подчинен на Министъра на вътрешните работи и народното здраве и на Главния секретар при същото министерство. Към Министерство на вътрешните работи и народното здраве е създаден централен отряд за първа и бърза помощ с началник Юрий Захарчук.

Захарчук постига бързина и ефективност в действията на пожарникарите. По това време столичната пожарна в редица отношения изпреварва много европейски столици и заслужено се ползва с авторитета на най-добрата в Европа.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.