• PBZN
  • PBZN


Професионалисти - пожарникари
Първо специализирано обучение на професионалисти - пожарникари

Напредъкът в икономическото развитие на България, навлизането на модерни противопожарни средства и други пожарни съоръжения през 20-те години на миналия век налагат реорганизация на пожарната охрана.

Наред с пъргавината, бързината и смелостта, пожарникарите трябва да имат, успоредно с другите знания, и определена техническа подготовка както за използването, така и за поддържането на новата техника. Основите на системата за подготовка на професионални кадри за противопожарна охрана са положени в началото на ХХ век.

Заслугата за това е на най-известния български пожарен командир Юрий Захарчук, който през 1924 година организира в столичната пожарна служба курс за обучение на пожарни командири. Самият Захарчук преминава курс на обучение за работа с новата техника RENAULT в заводите на фирмата – производител.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.