• PBZN
  • PBZN


09 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Ивайло Динев

Началник 09 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/824 2222


Обслужвана територия:

Столични райони "Люлин", "Връбница" и "Банкя"

Обслужваните райони са на обща площ от 11 348 ха, с население 180 835 жители.

Район “Люлин”

Район “Люлин” е разположен в западната част на Столицата на площ от 2 200 ха със значителен жилищен фонд, населението е 122 590 жители. Характеризира се с развита търговска мрежа, учебни и детски заведения, метродепо и метротрасе с 3 метростанции, крайградски селскостопански район и промишлена зона „СПЗ Модерно предградие”. По - големи производствени обекти са: “Нестле - София” АД; “Успех“ ЕООД; “Хлебозавод 5”. На територията има разположени няколко големи търговски обекти – Търговски център “Доверие Бриколаж”, “Билла – Люлин”, Хипермаркет „Кауфлавнд”, ТК „Силмърцентър”, ТК „Лабиринт”, Складова база “Успех” ЕООД; Търговски и сервизен центрове на „Пежо”, “Мото – Пфое” ООД, “Булвария” ООД; Терминал на “Милицер и Мюнх – БГ” ЕООД. Освен горните обекти на територията на района са разположени НИИПА “Н. Пушкаров”, “НИМЕСС”, 14 бр. учебни заведения, 19 бр. детски заведения и 4 бр. социални и здравни заведения, както и много други, по - малки търговски обекти. В района преобладават високите жилищни сгради – 120 бр. Към същия принадлежат и крайградските части и земеделските площи на кв. “Филиповци”.

Район “Връбница”

Район “Връбница” е разположен в северозападната градска част на Столицата на площ от 4400 ха и е с население 47 830 души.

На територията му са разположени обекти от различни отрасли. По - големи производствени, складови и търговски обекти са: Отоплителна централа ”Люлин”; ТПК “Вътрешна архитектура“, Плодохранилище “Волуяк”, Административно - складова база “Евромастер”, “Дика стил”, Магазин „Джъмбо”, Магазин „Зона”, Магазин „Била”, “Метро София 2”, Техномаркет “Европа” и др. На територията има 9 бр. учебни заведения, 7 бр. детски заведения и 3 бр. социални и здравни заведения. В район “Връбница” преобладават жилищни сгради, 15 бр., от които са високи.

Район “Банкя”

Район “Банкя” е разположен в западната част на Софийското поле на площ от 5 726 ха и население 10 415 жители. Отдалечен е от столичния град на 12 км. Типичен крайградски курортен район, където са построени и функционират почивни станции, санаториални комплекси и жилищни сгради. Характерни за района са горският фонд и селскостопанската дейност, както и газифицирането на жилищните и обществени сгради.

На територията са разположени 6 бр. учебни и 3 бр. детски заведения, както и 9 бр. болнични и социални заведения и обекти на МВР.

Територията се характеризира с бързото строителство и изграждане на частни жилищни и вилни сгради.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.