• PBZN
  • PBZN


06 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Илиян Илиев

Началник 06 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 1795


Обслужвана територия:

Столични райони "Овча купел", "Красно село" и "Витоша"

Район “Овча купел”

Район “Овча купел” е разположен на площ 42 762 дка и има население 55 326 души. На територията му има голямо разнообразие на обекти от всички отрасли. Производствените предприятия заемат близо една трета от дейността, извършвана в района. По-големи са “София – БТ” АД; “Булминвекс “ АД; БК ”Горна баня” АД, "Къртис - Балкан", „Химакс Фарма” ЕООД. Останалите производствени обекти са малки работилници и цехове от рода на: сладкарски, тенекеджийски, авторемонтни, дърводелски и др.

На територията има разположени няколко големи складови бази и стокови борси. Такива са: Складова база ф. “МОСТ” АД, Складова база – София БТ, Складова база на ф. БК “Горна баня” АД, Стокова борса на ф. “Алпина “АД.

Отличителна черта на района са големите болнични заведения и социални домове като СБАЛО АД; СБТФР; СБАЛДРОДА – “Бул Про”; НЦ за наркомани; Дом № 10 за стари хора; Дом №8 за деца с умствена изостаналост; НБТУБ, както и наличието на административно - обществени сгради – ИАОСВ; ДЖЕЙ ЕЛ ЦЕНТЪР АД; ИХМ, Институт по Франкофония, ДАБ, ССС.

На територията има 11 бр. учебни заведения, от които две висши - Нов български университет и ВУЗФ, както и 8 бр. детски заведения.

В района са разположени 22 бр. високи жилищни сгради и 2 бр. високи обществени сгради– ИАОСВ и ДЖЕЙ ЕЛ ЦЕНТЪР АД.

На територията на района към края на м.ноември 2010 год. има регистрирани 1 872 бр. търговски обекти, основно от търговско - обслужващата сфера.

Горският фонд в район “Овча купел” обхваща част от “Люлин” планина, разположен в землищата на кв. Горна Баня, кв. Суходол и с. Мало Бучино.

Район “Красно село”

Район “Красно село” е разположен в централната градска част на столицата на площ от около 7 000 дка и има население 85 000 души.

На територията му има голямо разнообразие на обекти от всички отрасли. Производствените предприятия заемат близо една четвърт от дейността, извършвана в района. По големи са “Трамкар“; ТД "Красна поляна", “ОЦ Земляне”, “ИНТРАНСМАШ”.

На територията има разположени множество обществени сгради и подразделения с национално значение като МЗГ, АПИ, Агропроект, НВМС, НСРЗ, ДНСК, “ПАТ – Земляне”, Никроуд, Примабизнесцентър, Орбиинженеринг, Социални грижи и подпомагане.

В район “Красно село” са разположени и МБАЛСМ “Пирогов”, МИ-МВР, ІV-та МБАЛ, СБАЛЕНГ, ДКЦ и други медицински обекти.

На територията има 10 бр. учебни, както и 13 бр. детски заведения.

В района е разположена една уникална спортна база на ОСК “Славия”, включваща футболен стадион с 35 000 седящи места, плувен комплекс, адаптиран в снимачен павилион, боксова зала, зала по гимнастика и волейбол, както и КСБ “Хан Аспарух” с 4 бр. тренировъчни манежи, от които един закрит.

Особено място заемат 83 бр. високи жилищни сгради и 5 бр. високи обществени сгради – АПИ, НИКРОУД, Хан Крум и МБАЛСМ Пирогов.

Територията на Район “Красно село” се характеризира с бързото и съсредоточено строителство на жилищни сгради.

Район “Витоша”

Район “Витоша” е разположен на територия от 122 350 дка и е най – големият по територия в столицата. Същият има 70 000 жители. Характерно за района е неравномерното разпределение на обектите и отдалечеността на много от тях, намиращи се в Парк “Витоша”.

На територията има разположени 13 бр. учебни и 11 бр. детски заведения с 5 филиала, 25 броя частни учебни и детски заведения, както и 4 бр. болнични и 23 социални заведения.

Територията се характеризира с бързото строителство, основно на административни и складови бази съсредоточени в района на Околовръстен път, както и изграждането на частни еднофамилни и двуфамилни жилищни в затворени комплекси с до 700 жители и хотели в крайградските райони.

По-големи обекти са: Национален киноцентър, КРТЦ-Копитото, НИМ Бояна, Резиденция Бояна, HP, Хюндай, Икеа, София бизнес център, Гоепланпроект, Главбулгарстрой, Хлебозавод "Княжево", Пречиствателна станция Бистрица, Подстанция Юг, Хотелски комплекси Копитото, Берлин, Царско село и др.

Най – голяма част от площта на района заема горският фонд на Парк “Витоша”.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.