• PBZN
  • PBZN


02 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Стоян Василев

Началник 02 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време::

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 5231


Обслужвана територия:

Столични райони “Сердика”, “Надежда” и “Нови Искър”

Район Сердика

Район "Сердика" е разположен в северната част на столичния град. Заеманата площ е 18801 дка и има около 52 918 жители. На територията му има голямо разнообразие от обекти от всички отрасли. Половината производствени предприятия от северната промишлена зона на столицата са устроени на територията на района. Най-големите от тях са - ТР ”София”, “Мраз” АД, “Стинд” АД, “Стилмет” АД, “Искра-Силатроник”АД, “Котлостроене” АД, “Крамекс” АД, “ЦЕРБ” АД, ЗП “Т. Петров”, “Интериор М”, “Топлоремонтстрой” АД, “Софстрой – ПССР”, “Фабрика за сметана Май-дей”, Автосервиз “Полмо-авто”, “Електротранспорт” ЕАД и др. На територията на район “Сердика” се намират “София Принцес хотел”, Столичен СРИУКОЗ”, “Обединена българска банка”, девет значими здравни заведения, 13 учебни и 11 детски заведения, три читалища, множество складови бази, стокови борси, малки производствени обекти както и множество обекти в сферата на обслужването и търговията. В район “Сердика” има 25 високи сгради, от които 21 са жилищни и 4 - обществени. Земеделските земи на територията на района са около 6 800 дка, като част от тях се обработват от една земеделска кооперация и частни стопани. Горски фонд няма.

Район "Надежда"

Район "Надежда" е разположен на площ от 20 716 дка и има 77 000 души население. На територията на трите комплекса има 32 високи жилищни блока. В район “Надежда” са разположени преобладаващата част от пожароопасните промишлени и складови обекти, контролирани по линия на ДПК, П и ПД от 02 РСПБЗН - “Софарма” АД, “Арома” АД, “Бодиколор” ООД, ПСБ “Лукойл”, “Химснаб” АД, “Нонвотекс” АД, “Вотан” АД, “Хюндай хеви индъстрис Ко – България” АД, “Елпром-ЗЕМ” АД, Складово-производствена база на ЕТ “Лиа” и др. В този район се намират Стоков базар “Илиянци”, Складова база на ЦКС, Складове “Евродепо и Транскомерс”, “Автотрансснаб”, “Покрит базар Арена” , Пазар “Стадион Локомотив” и значителен брой по-малки базари и пазари за промишлени стоки. В района има 2 диагностично-консултативни центъра, 10 учебни и 12 детски заведения, Общинския културен институт “Надежда”, Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи “проф. А. Златаров”, четири читалища и др. обществени обекти.

В кв. Требич е учредена кооперация, която обработва около 2 000 дка от обработваемите около 6 700 дка земеделски земи на район “Надежда”.

На територията на района е и “Северен парк” с площ 1 000 дка.

Район "Нови Искър"

Район "Нови Искър" се намира северно от София и е с постоянно население около 26 200 души. Обща територия - 220 000 дка., ниви - 78 532 дка., естествени ливади - 8 769 дка., пасища - 10 040 дка. и горски територии - 74 266 дка.

Основни представители на промишлеността в района са: “Лакпром” АД, “Колора” АД и “Еластик” АД в Световрачене, “Зебра” АД, “СИЗЕ” АД, “Ровотел стийл” ООД, “Балканкерамик” АД, “Конвой” ЕООД, “НАДИН” в гр. Нови Искър, “Интериор И” в с. Негован, ЕТ “Изола-Петров” в с Чепинци, “СПСОВ” в с. Кубратово , “Биопрограма” ЕООД, с. Доброславци и други по-малки обекти, изградени в бившите стопански дворове на населените места. В района са устроени складови бази на “Фиоре” АД, “Екотоп” ЕООД и др.

В район “Нови Искър” има 7 учебни и 8 детски заведения, един медицински център и селски здравни служби в почти всички населени места.

Селскостопанската дейност се извършва на цялата територия на района. От стоте хиляди декара земеделска земя се обработват около 33 000 дка. От тях около 20 000 дка са засети с житни култури. За обработване на земята има организирани земеделски сдружения.

На територията на района са разположени Подгумерския манастир "Св. Димитър", Курилския манастир "Св. Йоан Кръстител", Църквата "Св. Петка", Църквата "Св. Николай", Манастира в с. Балша, повечето са със статут на национални паметници на културата. Тук се намират и прочутите Кътински пирамиди.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.