• PBZN
  • PBZN


Спасителни екипи

Специализираните екипи за спасителна дейност са в постоянна оперативна готовност. Те определят способите и методите за защита на населението при кризисни ситуации, организират и подготвят аварийно – спасителната техника и извършват спасителни дейности при бедствия, аварии и катастрофи, в трудни достъпни места и водоеми. Осъществяват практическото обучението на оперативния състав от СДПБЗН по спасителни дейности.

При съобщения за бедствия, аварии и катастрофи от групите за спасителна дейност незабавно се изпращат силите и средствата, необходими за ликвидиране на произшествието.Те извършват спасителната дейност, изразяваща се в ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи. Следи се аварийната обстановка в района на действие и се информира своевременно за настъпили промени.
Операции по спасяване и изваждане на пострадали хора от недостъпни места, издърпване на пропаднали автомобили и пр.


Оказване на първа медицинска помощ на пострадали и организиране транспортирането им до болнично заведение


Отстраняване на опасни и паднали дървета и рязане на надвиснали клони
Операции по евакуиране и спасяване на пострадали хораВодолазни обследвания на замърсени води, извършване на водолазни и технически операции под водаСпасителни операции в условия на радиоактивно и химическо замърсяване


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.