• PBZN
  • PBZN


Ръководство


Старши комисар Веселин Гетов

Директор на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Старши комисар Веселин Гетов е роден на 13.02.1971 г. в гр. София. Завършил е висше образование във „Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност”, факултет „Пожарна охрана”, Специалност “Пожарна и аварийна безопасност“ и с гражданска специалност „ВиК“ през 1995 г. с образователно-квалификационна степен “магистър“.
Последователно през кариерата си е заемал длъжностите, както следва:
• инструктор I степен
• инспектор в група
• старши инспектор
• главен инспектор
• ВрИД началник на група
• началник на група
• началник на сектор
• ВНД началник на 08 РСПБЗН
• началник на 08 РСПБЗН
В служебната си дейност многократно е награждаван с “Писмена похвала“, „Обявяване на благодарност“ и “Парична награда“. Награден е с "Почетен знак III степен" и "Почетен знак II степен".
От 25.01.2016 година е назначен за Директор на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и му е дадено специфично наименование „Старши комисар“.


Комисар Росен Петров

ВПД Зам.-директор на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Росен Петров завършва висшето си образование във факултет „Противопожарна охрана” при Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР през 1995 година с образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалностите „Противопожарна техника и безопасност“ и „Водоснабдяване и канализация“, а през 2012 г. завършва магистратура в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит рилски“, гр. Благоевград. Последователно през кариерата си е заемал длъжности, както следва:
• инспектор ПГ
• инспектор ДПК
• началник на сектор ПГ и СД
• мл. разследващ полицай
• инспектор I ст. в ГДПБЗН-МВР
• началник на сектор ПГ и СД в Девета РСПБЗН при СДПБЗН
От м. декември 2023 година е назначен за ВПД Зам.-директор на СДПБЗН и му е дадено специфично наименование „Комисар“.


Комисар Николай Първанов

Началник отдел "Пожарогасителна и спасителна дейност"

Комисар Николай Първанов завършва висшето си образование във факултет „Противопожарна охрана” при Висш институт на Министерство на вътрешните работи през 1993 година с образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалностите „Противопожарна техника и безопасност“ и „Водоснабдяване и канализация“.
Професионалната му кариера започва като инструктор, Пожарогасене в СПО към СДВР. Последователно е заемал следните длъжности:
• инструктор
• инспектор
• главен инспектор
• началник на група
• началник на сектор
През м. юли 2021 година е назначен за Началник отдел „Пожарогасителна и спасителна дейност” към Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".


Комисар Георги Големанов

Началник отдел "Превантивна и контролна дейност"

Комисар Георги Андреев Големанов е завършил факултет „Пожарна и аварийна безопасност” София към Академията на МВР през 1990 година.
Професионалната му кариера започва като Началник на дежурна смята в Районна служба на ПБЗН гр.Стара Загора, която длъжност заема до 1995 година. За периода 1995 – 1999 година е инспектор по Държавен превантивен контрол на териториален участък в гр.Стара Загора.
От м. август 1999 година до м. юни 2011 година работи в сектор „Нормативна дейност и ново строителство” в Главна дирекция на ПБЗН.
През м. юни 2011 година е назначен за Началник на отдел „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” към Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.