• PBZN
  • PBZN


Ръководство


Старши комисар Веселин Гетов

Директор Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Старши комисар Веселин Гетов е роден на 13.02.1971 г. в гр. София. Завършил е висше образование във „Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност”, факултет „Пожарна охрана”, Специалност “Пожарна и аварийна безопасност“ и с гражданска специалност „ВиК“ през 1995 г. с образователно-квалификационна степен “магистър“.
Последователно през кариерата си е заемал длъжностите, както следва:
• инструктор I степен;
• инспектор в група;
• старши инспектор;
• главен инспектор;
• ВрИД началник на група;
• началник на група;
• началник на сектор;
• ВНД началник на 08 РСПБЗН;
• началник на 08 РСПБЗН.
В служебната си дейност многократно е награждаван с “Писмена похвала“, „Обявяване на благодарност“ и “Парична награда“.
От 25.01.2016 г. е назначен за Директор на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и му е дадено специфично наименование „Старши комисар“.


Комисар Тошко Тошев

Зам.-директор Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Роден е през 1960 година. Комисар Тошко Тошев завършва Академията на МВР – Факултет „Пожарна и аварийна безопасност” София. Завършва магистратура във Военен университет гр. Велико Търново по специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи". Последователно през кариерите си минава през различни длъжности:
• командир на екип;
• взводен командир (началник дежурна смяна);
• ротен командир;
• началник щаб на 02 батальон;
• началник сектор „ПГ и СД” на 02 РСПБЗН;
• началник 04 ОДГ СУПБЗН;
• началник сектор „Аварийно спасителна дейност”;
В служебната си дейност многократно е награждаван с обявяване на благодарност и грамоти.
От м.януари 2014 година е назначен за ВНД Зам.-началник на Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението”.
От м.август 2015 година до м.януари 2016 година изпълнява длъжността ВПД Директор на СДПБЗН.


Комисар Георги Големанов

Началник отдел "Превантивна и контролна дейност"

Комисар Георги Андреев Големанов е завършил факултет „Пожарна и аварийна безопасност” София към Академията на МВР през 1990 година.
Професионалната му кариера започва като Началник на дежурна смята в Районна служба на ПБЗН гр.Стара Загора, която длъжност заема до 1995 година. За периода 1995 – 1999 година е инспектор по Държавен превантивен контрол на териториален участък в гр.Стара Загора.
От м. август 1999 година до м. юни 2011 година работи в сектор „Нормативна дейност и ново строителство” в Главна дирекция на ПБЗН.
През м. юни 2011 година е назначен за Началник на отдел „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” към Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението".


Комисар Димитър Иванов

Началник отдел "Пожарогасителна и спасителна дейност"

Комисар Димитър Иванов завършва висшето си образование във факултет „Противопожарна охрана” при Висша специална школа към Министерство на вътрешните работи през 1985 година.
Професионалната му кариера започва в „Управление противопожарна охрана” при Софийско градско управление на МВР, като работи последователно на следните длъжности:
• взводен командир;
• ротен командир;
• заместник дежурен по град;
• дежурен по град;
• началник сектор “Оперативно управление на пожарогасителната и спасителните дейности” при Столично управление на ПБЗН.

През м. февруари 2012 година е назначен за Началник отдел „Пожарогасене и спасителна дейност” към Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението".


Copyright ©2011-2020 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.