• PBZN
  • PBZN

SUPBZNОбучение и учебна евакуация в ДГ № 32 „Българче”

24 снимки

SUPBZNОтличените отбори на XVII-то Национално състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – град Стара Загора

12 снимки

Copyright ©2011-2019 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.