• PBZN
  • PBZN


View Larger Map

04 РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН, ул. "Филип Кутев" 3 (04 RSFSCP Sofia, 3 Filip Kutev Str.),
+359 2 982 52 45, fire-s04-sofia@mvr.bg

Приемно време началник: всяка сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.; работно време деловодство: от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.